Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців сфер бізнесу та маркетингу було видано навчальний посібник "Маркетинг", ХНУБА

9 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчальний посібник "Маркетинг" авторів-

викладачів iз ХНУБА: Л. Л. Калініченко та Є. В. Кильницька.

Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – 172 с.

ISBN 978-617-7541-24-9

УДК 65.290-2

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У навчальному посібнику в доступній формі розглянуто основні питання маркетингу: історію, загальні принципи, функції та механізми управління маркетингом, викладено зміст маркетингової товарної, цінової, комунікаційної політик та політики розподілу. Після кожного розділу наведено практичні, ситуаційні та тестові завдання, які сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу, а наведені відповіді до них — надають можливість перевірити себе. Видання призначене для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців різних сфер бізнесу, задіяних до використання маркетингових підходів у вирішенні практичних завдань.