Для студентів за фахом «Інтелектуальна власність» було видано навчально-методичний посібник "РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇХ ЗАХИСТ"

1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчально-методичний посібник "РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇХ ЗАХИСТ" автора Г.М. Гаряєва

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 152 с.

ISBN 978-617-7305-02-5

УДК 347.77/.78(075)

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У навчально-методичному посібнику розглянуто необхідний для студентів матеріал, що включає в себе теоретичний матеріал для підготовки семінарських занять, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, термінологичний словник основних понять курсу, тематику рефератів, завдання для контрольних робіт, додатки містять витяг з Цивільного кодексу України та таблиці з нормативно-правовими актами, що регулюють питання пов’язані з охороною авторського права і суміжних прав, охороною прав на об’єкти промислової власності, міжнародні конвенції, угоди та договори. Особливу увагу приделено процедурам отримання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту від правопорушень.