МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЙ В ЕЛЕМЕНТАХ ГИДРАВЛІЧНИХ ТУРБІН

Даний навчальний посібник складено для забезпечення курсів, що читаються для студентів і магістрів галузі знань «Механічна інженерія» спеціальностей «галузевого машинобудування», «Гідроенергетика», «Прикладна механіка», які засвоїли основи роботи в CAD програмах.

Математичне моделювання течій в елементах гідравлічних турбін : навчальний посібник для студентів спеціальностей  «Галузеве машинобудування», «Гідроенергетика», «Прикладна механіка» / І.І. Тиньянова, В.Г. Солодов. Харків : ФОП Панов А. М., 2021. 156 с.

ISBN 978-617-7947-65-2