СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ: РИЗИКИ, ВИКЛИКИ, БЕЗПЕКА, ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ДЕРЖАВНОМУ ТА ПРИВАТНОМУ СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ

Колективна монографія розкриває сутність актуальних питань сучасного управління в контексті перспективності використання та проблем впровадження розроблених науково-методичних засад, концепцій, методик та інших підсумків досліджень; з зазначеною метою вирішені завдання щодо вдосконалення методичних засад управління економічною безпекою сучасних підприємств; проведення аналітичних досліджень стану сучасного управління процесом розвитку соціально- економічних систем; розвинення концепцій вдосконалення процесів публічного управління; розроблення практичних рекомендацій щодо застосування сучасних методів та підходів стратегічного управління в державному та приватному секторах економіки.

Дослідження має фундаментальний характер, базується на широкому аналізі матеріалів, містить багато нових, оригінальних ідей.

Сучасне управління: ризики, виклики, безпека, перспективність використання та проблеми впровадження в державному та приватному секторах економіки: колективна монографія / Загальна редакція д-ра екон. наук, професора Н.Е. Аванесової. Харків : ФОП Панов А.М., 2021. 636 с.

ISBN 978-617-7947-68-3