Viktor Lavochkin 15 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчально-методичний посібник "ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ ЗІ СТУДЕНТАМИ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ" автора Т.Л. Дорош.

ISBN 978-617-7541-92-8

УДК 378.091.33-027.22:78.091(075)

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У навчально-методичному посібнику подано методичні, практичні матеріали, узагальнено й систематизовано досвід організації та проведення культурно-мистецьких заходів, які посідають чільне місце в системі підготовки студентів.
До навчально-методичного посібника «Організація та проведення культурно-мистецьких заходів зі студентами мистецького профілю» додається електронний диск, на якому розміщено твори українських композиторів, що звучали в культурно-мистецькому заході «Музика моєї країни» у рамках програми «Українське музичне мистецтво в європейському співтоваристві».

Viktor Lavochkin 15 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано підручник "ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ" авторів Березуцький В.В., Васьковец Л.А., Горбенко В.В., Райко В.Ф., Янчик О.Г.

Харків: ФОП Панов А. М., 2018. – 553 с.

ISBN 978-617-7541-94

УДК 614.8:574.2

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У підручнику наведено теоретичні основи професійної безпеки та збереження здоров’я працівників, безпеки життєдіяльності при надзвичайних ситуаціях. Підручник розроблено відповідно до навчальної програми з «Основ професійної безпеки та здоров’я людини», яку розроблено кафедрою «Охорони праці та навколишнього середовища» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2016 році. Методичною основою розробці курсу та відповідних розділів, були курси «Безпека життєдіяльності людини» та «Основи охорони праці».

Viktor Lavochkin 15 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано підручник "ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ В ІНЖЕНЕРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДАХ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ" авторів Черемісін М.М., Мороз О.М., Черкашина В. В., Мірошник О.О.

Харків: ФОП Панов А. М., 2018. – 222 с.

ISBN 978-617-7541-91-1

УДК 621.311

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У підручнику розглянуті питання оцінки економічної ефективності інвестицій в електроенергетиці, сучасні методи пошуку та аналізу оптимальних рішень. Наводиться методика оцінки базових оптимальних параметрів електричних мереж у передпроектних рішеннях. Розглянуто економічну ефективність інвестицій в об’єкти проектування та від впровадження інноваційних технологій енергозбереження. Представлено техніко-економічний аналіз по-вітряних ліній різної конструкції й обґрунтовано пріоритетний напрямок їх проектування.

Viktor Lavochkin 15 августа 2018

В Харьковском издательстве "В ДЕЛЕ" вышла книга "ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА СЛОБОЖАНЩИНЫ – ИСТОРИЯ ХАРЬКОВЩИНЫ" автора В.Н. Смирнова

Xарьков: ФОП Панов А.Н., 2018. -236 с.

ISBN 978-617-7541-95-9

УДК 2-9

По вопросам приобретения книги обращайтесь http://vlavke.com

В предложенном учебном пособии в сокращённом виде показаны главные этапы

исторического пути Харьковского региона, как важнейшая составная Слобожанщины, в
контексте взаимоотношений влати и общества. Они в основном связаны защитой южно-
восточных границ древнерусского государства. Тут так же рассматривается роль Харькова,
как первой столицы Советской Украины, значение его интеллектуально-культурного и
промышленного развития, международные связи и рост статуса Харькова как одного из
ведущих городов Украины, который в большой степени отвечает соответствующим
стандартам Европы. Пособие может быть использовано для ученической и студенческой
молодёжи в средних школах и высших учебных заведениях.

Viktor Lavochkin 15 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчально-методичний посібник "ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ" автора О.С. Казанічер.

ISBN 978-617-7541-90-4

УДК 376.2

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

Посібник знайомить з концептуальними теоретико-методичними засадами впровадження педагогічної системи розвитку інклюзивної компетентності вчителів іноземних мов у сучасній парадигмі освіти України.

Viktor Lavochkin 9 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано монографію "СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАНЕВРОВИХ ЛОКОМОТИВІВ" авторів А.П. Фалендиш, А.Л. Сумцов, Н.Д. Чигирик, П.О. Харламов, О.М. Харламова, С.І. Возненко

ISBN 978-617-7541-93-5

УДК 629.4.083

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

В монографії розглянуті методи та моделі визначення та вибору стратегії технічної експлуатації маневрових тепловозів з урахуванням життєвого циклу. 

Досліджено місце технічної експлуатації в життєвому циклі локомотива. Вдосконалена процедура визначення оптимальної періодичності та циклічності проведення технічних обслуговувань та ремонтів для маневрових тепловозів. Методи оцінки ефективності технічної експлуатації та вибору оптимального її варіанту.

Paul Vdele 9 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчальний посібник "ОРГАНІЗАЦІЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТА ЗНИЩЕННЯ РАКЕТ І БОЄПРИПАСІВ НА АРСЕНАЛАХ, БАЗАХ ТА СКЛАДАХ" авторів Смирнов О.М., Барбашин В.В., Толкунов І.О.

Харків: ФОП Панов А. М., 2018. – 416 с.

ISBN 978-617-7541-86-7

УДК 614.841.332

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У томі 3-му навчального посібника детально розкрито організацію утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах.
Подано основні положення (правила) щодо організації утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсенал, базах та складах. Пояснюється порядок написання комплекту документів на технологічний процес із розбирання ВНП.
Вивчення всіх томів навчального посібника дасть можливість фахівцям ДСНС України на професійному рівні розбиратися в питаннях утилізації ВНП і тим самим контролювати роботу арсеналів баз і складів та давати дозвіл на виконання робіт з утилізації будь-яких ВНП.


Paul Vdele 9 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчальний посібник "Маркетинг" авторів-

викладачів iз ХНУБА: Л. Л. Калініченко та Є. В. Кильницька.

Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – 172 с.

ISBN 978-617-7541-24-9

УДК 65.290-2

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У навчальному посібнику в доступній формі розглянуто основні питання маркетингу: історію, загальні принципи, функції та механізми управління маркетингом, викладено зміст маркетингової товарної, цінової, комунікаційної політик та політики розподілу. Після кожного розділу наведено практичні, ситуаційні та тестові завдання, які сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу, а наведені відповіді до них — надають можливість перевірити себе. Видання призначене для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців різних сфер бізнесу, задіяних до використання маркетингових підходів у вирішенні практичних завдань.

Viktor Lavochkin 1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчально-методичний посібник "РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇХ ЗАХИСТ" автора Г.М. Гаряєва

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 152 с.

ISBN 978-617-7305-02-5

УДК 347.77/.78(075)

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У навчально-методичному посібнику розглянуто необхідний для студентів матеріал, що включає в себе теоретичний матеріал для підготовки семінарських занять, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, термінологичний словник основних понять курсу, тематику рефератів, завдання для контрольних робіт, додатки містять витяг з Цивільного кодексу України та таблиці з нормативно-правовими актами, що регулюють питання пов’язані з охороною авторського права і суміжних прав, охороною прав на об’єкти промислової власності, міжнародні конвенції, угоди та договори. Особливу увагу приделено процедурам отримання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту від правопорушень.

Viktor Lavochkin 1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано довідкове видання "НАСТАНОВА З ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ М. ЧУГУЄВА" автора Чубукіна Івана

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 106 с.

ISBN 978-617-7293-26-1

УДК 030

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

З метою підвищення ефективності роботи органів самоорганізації населення був створений цей довідник - «Настанова з діяльності органів самоорганізації населення м. Чугуєва», в якому міститься вся необхідна інформація для голів вуличних комітетів: зразки заповнення довідок, звернень, витяги із законів України, пам'ятки щодо благоустрою території, положення про конкурси серед вуличних комітетів та принципів проектної діяльності для вирішення конкретної проблеми у громаді