2022 — Vdele.in.ua


Другий том колективної монографії присвячений сучасним проблемам психологічної допомоги, підтримки та реабілітації професійних контингентів сектору безпеки і оборони України.

Для психологів сектору безпеки і оборони України, співробітників центрів реабілітації військових і членів їхніх сімей, центрів допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також волонтерських організацій та міждисциплінарних реабілітаційних команд.


Редакційна колегія:

Максименко С. Д. – директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

Москалець В. П. – завідувач кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор психологічних наук, професор;

Осьодло В. І. – начальник гуманітарного інституту Національного університету оборони імені Івана Черняховського, доктор психологічних наук, професор;

Садковий В. П. – ректор Національного університету цивільного захисту

України, доктор наук з державного управління, професор;

Тімченко О. В. – головний науковий співробітник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру

Національного університету цивільного захисту України, доктор психологічних

наук, професор.

Рецензенти:

Широбоков Ю. М. – начальник науково-дослідної лабораторії наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор психологічних наук, доцент;

Скориніна-Погребна О. В. – професор кафедри психології діяльності в особливих умовах Національного університету цивільного захисту України, доктор соціологічних наук, професор.

Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: монографія. Том ІІ / за заг. ред. В. П. Садкового, О. В. Тімченка. – Х.: Вид-во ФОП Панов А.М., 2022. – 436 с.

УДК 159.9.001.8

ISBN 978-617-8113-23-0