Другий том колективної монографії присвячений сучасним проблемам психологічної допомоги, підтримки та реабілітації професійних контингентів сектору безпеки і оборони України.

Для психологів сектору безпеки і оборони України, співробітників центрів реабілітації військових і членів їхніх сімей, центрів допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також волонтерських організацій та міждисциплінарних реабілітаційних команд.


Редакційна колегія:

Максименко С. Д. – директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

Москалець В. П. – завідувач кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор психологічних наук, професор;

Осьодло В. І. – начальник гуманітарного інституту Національного університету оборони імені Івана Черняховського, доктор психологічних наук, професор;

Садковий В. П. – ректор Національного університету цивільного захисту

України, доктор наук з державного управління, професор;

Тімченко О. В. – головний науковий співробітник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру

Національного університету цивільного захисту України, доктор психологічних

наук, професор.

Рецензенти:

Широбоков Ю. М. – начальник науково-дослідної лабораторії наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор психологічних наук, доцент;

Скориніна-Погребна О. В. – професор кафедри психології діяльності в особливих умовах Національного університету цивільного захисту України, доктор соціологічних наук, професор.

Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: монографія. Том ІІ / за заг. ред. В. П. Садкового, О. В. Тімченка. – Х.: Вид-во ФОП Панов А.М., 2022. – 436 с.

УДК 159.9.001.8

ISBN 978-617-8113-23-0SADAY SHAKARLI

The writer was sentenced to ten years of imprisonment for this novel, and his books were confiscated. This book was written before Bob Woodword’s book about Donald Trump.

After being released from the prison the writer was driven out of the country, at present he lives at Refugee Camp in Belgium. The International organizations on human rights recognized the writer as political prisoner and his name was included to their report.

Saday Shakarli is grant-holder of Nobel Prize Winner Alexander Solzhenitsyn for life.

За этот роман писатель был приговорен к десяти годам лишения свободы, а его книги конфискованы. Эта книга была написана до книги Боба Вудворда о Дональде Трампе.

После выхода из тюрьмы писатель был изгнан из страны, в настоящее время проживает в лагере беженцев в Бельгии. Международные организации по правам человека признали писателя политическим заключенным, и его имя было включено в их отчет.

Садай Шакарли пожизненно является стипендиатом Нобелевской премии Александра Солженицына.

Wolf’s Heart. Novel of the Forbidden Series Ukraine, Kharkiv : Ltd "V SPRAVІ", 2021. 214 р. 

ISBN 978-617-7305-69-8

Колективна монографія розкриває сутність актуальних питань сучасного управління в контексті перспективності використання та проблем впровадження розроблених науково-методичних засад, концепцій, методик та інших підсумків досліджень; з зазначеною метою вирішені завдання щодо вдосконалення методичних засад управління економічною безпекою сучасних підприємств; проведення аналітичних досліджень стану сучасного управління процесом розвитку соціально- економічних систем; розвинення концепцій вдосконалення процесів публічного управління; розроблення практичних рекомендацій щодо застосування сучасних методів та підходів стратегічного управління в державному та приватному секторах економіки.

Дослідження має фундаментальний характер, базується на широкому аналізі матеріалів, містить багато нових, оригінальних ідей.

Сучасне управління: ризики, виклики, безпека, перспективність використання та проблеми впровадження в державному та приватному секторах економіки: колективна монографія / Загальна редакція д-ра екон. наук, професора Н.Е. Аванесової. Харків : ФОП Панов А.М., 2021. 636 с.

ISBN 978-617-7947-68-3

Даний навчальний посібник складено для забезпечення курсів, що читаються для студентів і магістрів галузі знань «Механічна інженерія» спеціальностей «галузевого машинобудування», «Гідроенергетика», «Прикладна механіка», які засвоїли основи роботи в CAD програмах.

Математичне моделювання течій в елементах гідравлічних турбін : навчальний посібник для студентів спеціальностей  «Галузеве машинобудування», «Гідроенергетика», «Прикладна механіка» / І.І. Тиньянова, В.Г. Солодов. Харків : ФОП Панов А. М., 2021. 156 с.

ISBN 978-617-7947-65-2

О непростой судьбе немцев России и отношение к ним российских правителей на разных этапах истории.

Не свои и не чужие.... / В. А. Квинт. Украина, г. Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2021. 400 с. Русс. язык. 

  ISBN 978-617-7947-63-8


Видання містить результати досліджень та узагальнення досвіду учасників Міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні проблеми освітньо- виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання» 

Апробовані в рамках конференції наукові та методичні розробки, що торкаються проблем, напрямів та перспектив впровадження онлайн-освіти та дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень, будуть корисні широкому колу працівників освітньої галузі та науковців.

Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання: збірник наук. пр. Харків : ТОВ «В СПРАВІ» , 2021. 376 с.

ISBN 978-617-7305-68-1

В збірці «Поетичний передзвін Мар’їнщини» ви, шановні читачі, маєте можливість познайомитись із поезією видатних поетів-земляків Мар’їнщини: Василя Марсюка, Миколи Хижняка та поетичними доробками поетів-аматорів Мар’їнського району. Головною темою цієї збірки є любов до України, до малої Батьківщини.

Люди різного віку, небайдужі до чистоти духовних криниць, до натхненої творчої праці та наділені великою любов’ю до поетичного розквіту нашого краю, нашого району, в своїх віршах мали можливість показати любов до рідної землі, до краси природи, яка овіяна свіжістю і незвичайною чарівністю поетичного слова.

Поезія буде близька як для дорослих, так і для юних читачів.

Поетичний передзвін Мар’їнщини: Збірник поезії / Уп.: Мелюс В. І., Аревицька В. Д., методико-бібліографічний відділ Мар'їнської центральної районної бібліотеки.

Харків : видавництво ФОП Панов А.М., 2020. 236 с.

ISBN 978-617-7859-91-7

Навчально-методичний посібник призначений для вчителів, фахівців у галузі спеціальної освіти, асистентів учителя і містить англомовну добірку тестів та тестових завдань, відкритих питань, пов’язаних із актуальними проблемами упровадження спеціального та інклюзивного навчання. За допомогою навчального посібника фахівці мають змогу перевірити та встановити рівень знань із цього питання.

Actual problems of special and inclusive education: tests, quizzes and questions (for teachers, teacher assistants and special educators): навчально- методичний посібник. Харків: ТОВ "В СПРАВІ", 2021. 96 с. Англ. мовою. 

ISBN 978-617-7305-66-7

Навчально-методичний посібник призначений для вчителів, фахівців у галузі спеціальної освіти, батьків дітей з особливими освітніми потребами і містить англомовну добірку вправ, ігрових завдань для артикуляційної, пальчикової, дихальної видів гімнастики, для навчання дітей із синдромом Дауна, а також англомовну добірку вправ, ігрових завдань, книжок для дітей, хворих на цукровий діабет.

Activities for working with children who have special needs (for teachers, special educators and parents): навчально-методичний посібник. Харків : ТОВ "В СПРАВІ", 2021. 76 с. Англ. мовою.

ISBN 978-617-7305-65-0

Левченко Владимир Яковлевич

В данном издании ведется рассказ о далеком историческом прошлом земель современной Чугуевщины.

Книга посвящена: 

100-летию со дня образования Чугуевского района (2023)

1300-летию со дня основания города Чугуева (2025)