ИЗДАНИЯ 2019


ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА (навчально-методичний посібник)
Автори: Шабля В. П., Германенко О. М., Шахова Ю. Ю., Ткачова І. В. та інші.

Аннотація: У відповідності з навчальною програмою дисципліни наведено інформаційно-довідкові дані, питання для самоконтролю, тестові завдання, а також методику викладання. Посібник може бути також використаний фахівцями з тваринництва, науковцями та освітянами.

BENVENUTO ALL'OPERA ITALIANA
Автор: Боровенская Т.О.

Аннотація: Даний навчальний посібник сприяє розвитку та вдосконаленню вмінь усного мовлення італійською мовою у сфері музичного мистецтва, формуванню граматичних вмінь, а також сприяє розширенню знань про музичну культуру Італії, видатних представників музики та їх творів.

ВСЕ ПРОСТРАНСТВА И ВСЕ ВРЕМЕНА
Автор: Марина Козлова

Аннотация: Эта книга об Украине и мире через сто лет. Сто лет - вполне реалистичный горизонт, такой мир могут увидеть те, кто рождаются сегодня - наши дети, внуки и правнуки. Что будет с планетой? При каких обстоятельствах появится осознанное Человечество? Что может нас убить, а что - сделать сильнее, что может открыть для нас все пространства и все времена?

РОЗРАХУНОК ХІМІЧНИХ РЕАКТОРІВ ЧИСЛОВІ МЕТОДИ НА МОВІ С#
Автор: Савенков А. С., Соловей Л.В., Дайнека Д.М., Рищенко І.М.

Анностція: У навчальному посібнику наведено числові методи для розв'язання різних задач, пов'язаних з розрахунком реакторів хімічних технологій. Розрахунок технологічних параметрів реакцій, швидкості, перебігу взаємодії реагентів у часі проведено на мові програмування високого рівня С#. На великому обсязі задач і прикладів розглянуто методи практичного розрахунку хімічних реакторів. Навчальний посібник призначено для студентів хімічних спеціальностей.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБОГАЩЕНИЯ
Автор: Самойлик В. Г.

Аннотация: В учебном пособии приведены сведения по обеспыливанию и пылеулавливанию на предприятиях по переработке полезных ископаемых. Изложены теоретические основы процесса обеспыливания, описан принцип действия различных типов обеспыливающих установок.

Все эти книги уникальные и полезные. Аворы, Вам вдохновления и хороших отзывов!