Книги опубликованные в январе 2019

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Учебное пособие
Под редакцией Садовского В.А.
Издание 2-е, исправленное и дополненное

У навчальному посібнику розглянуто засади економічного моделювання в Microsoft Excel і практичні завдання з планування виробничої діяльності підприємств згідно з програмою курсу «Математичне моделювання в економіці й менеджменті». Посібник включає: загальні теоретичні положення досліджуваної теми, опис економіко-математичних моделей планування, алгоритми розв’язання задач, операторні інструкції розв’язання завдання на ПЕВМ та аналіз результатів їх розв’язання. У роботі наведено варіанти задач і літературні джерела для виконання завдань студентами самостійно.
Призначено для студентів інженерно-економічних спеціальностей і слухачів післядипломної освіти всіх форм навчання.

 

АЛЕКСАНДР КРАТКОВ

«ГИБЕЛЬ НЕПРИКАСАЕМЫХ» 

Трилогия

Книга третья 

«Сила возмездия»

 Главный герой романа – парень по имени Тимур, по прозвищу Тихоня, который проявляет себя на криминальном поприще. Будучи не в состоянии поймать Тихоню, сотрудники милиции подбрасывают ему наркотики и заключают в СИЗО, где над Тимуром проводят опыты и издевательства тюремные психиатры под руководством СБР и ФСБ России. Но он чудом выживает, попадая в исправительную колонию. Там Тихоня знакомится с осужденным миллионером, который помогает освободившемуся Тимуру стать богатым человеком. Теперь Тихоня мстит своим мучителям, и одновременно с этим в стране происходит свержение режима «неприкасаемых» во главе с президентом Ясуловичем. Случилось так, что сфабрикованное уголовное дело против неуловимого преступника Тихони, изменило ход истории целой страны.

Володимир Антонов
Екопсихологія 
Гармонія спілкування з природою.
Психічна саморегуляція.
Духовне серце.
Духовне вдосконалення.
Людина і Бог. Доля.
Сенс життя.
Виховання дітей.
Мистецтво. Чакри. Кундаліні.
Екопсихологи пізнають і
вивчають Бога

У написаній зрозумілою, доступною для всіх мо-
вою книзі вченого-біолога Володимира Антонова йдеть-
ся про найголовніше: про те, що таке Бог, про місце лю-
дини в еволюції Вселенської Свідомості, про принципи
побудови та корекції долі, про те, як набути здоров’я і
благополуччя, про найефективніші методи психічної
саморегуляції, про духовне вдосконалення та пізнання
Бога. До тексту книги увійшли, окрім іншого, матеріали
декількох лекцій, прочитаних автором, тому деякі най-
більш важливі теми іноді повторюватимуться, сфор-
мульовані різними словами. Сподіваємося, що даний
факт не сприкрить читача, але, навпаки, дозволить глиб-
ше сприйняти матеріал.
Книга розрахована на якнайширше коло читачів.

Культурна спадщина
Слобожанщини
Число 38
Охорона культурної спадщини
і музейна справа
Історичне краєзнавство
Історія світових війн
Збірка наукових статей

До збірки включено доповіді учасників XXI Міжнародної наукової конференції «Сло-
божанські читання», яка проходила з нагоди Міжнародного дня пам’яток та визначних
місць, Дня пам’яток історії і культури, в тому числі в режимі on-line, і була присвячена
140-річчю від дня народження академіка Федора Івановича Шміта (1877 – 1937 (1942) рр.),
та XXIІ Міжнародної наукової конференції «Слобожанські читання», що пройшла з нагоди
Міжнародного дня пам’яток та визначних місць, Дня пам’яток історії і культури
і присвячена 170-річниці з дня народження Єфименко Олександри Яківни (1848 – 1918),
українського історика, етнографа.

Культ урна спадщина
Слобожанщини
Число 39
Охорона культурної спадщини
і музейна справа
Культура і мистецтво
Етнографія, фольклористика,
діалектологія, літературне краєзнавство
Педагогіка
Збірка наукових статей

До збірки включено доповіді учасників XXI Міжнародної наукової конференції «Сло-
божанські читання», яка проходила з нагоди Міжнародного дня пам’яток та визначних
місць, Дня пам’яток історії і культури, в тому числі в режимі on-line, і була присвячена
140-річчю від дня народження академіка Федора Івановича Шміта (1877 – 1937 (1942) рр.),
та XXIІ Міжнародної наукової конференції «Слобожанські читання», що пройшла з нагоди
Міжнародного дня пам’яток та визначних місць, Дня пам’яток історії і культури
і присвячена 170-річниці з дня народження Єфименко Олександри Яківни (1848 – 1918),
українського історика, етнографа. У доповідях розглянуті питання охорони культурної спад-
щини і музейної справи, культури і мистецтва, етнографії, фольклористики та педагогіки.

МЕХАНІЗМИ ПЕРЕСУВАННЯ
МОСТОВИХ КРАНІВ
Харків

Є.Д. Слепужніков, Н.М. Фідровська, І.С. Варченко

В роботі вирішена актуальна наукова задача, яка складається в обґрунтуванні нової конструкції кранового ходового колеса і розробці методики його розрахунку з урахуванням пружної вставки, що дозволяє значно зменшити динамічні навантаження при пересуванні вантажного візка і мосту крана.
Для наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів (ад'юнктів), здобувачів вищої освіти в межах навчальної програми технічного вузу IV рівня акредитації.

Николай Быхалов
Зиночка 
Лирическая повесть
в стихах

Я не помню своих родителей. Нет у меня их фотографий. Остались в памяти моей только их имена, хотя мамино имя не знаю точно: то ли Васена, то ли Василиса. Но у нас есть дети, есть четыре внучки, которым я посвящаю эту книгу, чтобы они знали, кто они такие. Кто их родители, кто их бабушка и дед, и, даже, кто их прабабушка и прадед.

Не повезло мне в этой жизни почти с самого начала. В 5 лет остался круглой сиротой. У меня нет даже фотокарточки ни отца, ни матери. Будто их никогда и не было. Откуда я пришел на эту землю, не знаю до сих пор. У меня была длинная, трудная жизнь. После 30 лет я женился. До этого просто бродяжничал по Руси-матушке. Мечтал о милой заботливой жене, о семье, о детях. Слава богу, все это у меня все это было, и есть даже 4 внучки! Спасибо моей супруге Зиночке!

ЖИТТЯ ТА ФІЛОСОФІЯ
Г. СКОВОРОДИ

Методичні настанови щодо підготовки та проведення культурно-мистецького заходу
національно-просвітницького спрямування укладено з метою опанування студентами етико-
філософської, художньо-поетичної, літературно-музичної спадщини Г. Сковороди у ракурсі
становлення виховних цінностей української педагогіки. Робота містить сценарій, в якому
висвітлені питання творчості та філософії мислителя, слайди мультимедійного забезпечення,
фотоматеріали, нотний матеріал: пісні, музичні інсценівки байок.
Орієнтовано на здобувачів педагогічної освіти за напрямом підготовки «Музичне
мистецтво».

КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ
культурно-мистецький захід
національно-патріотичного спрямування

Зміст культурно-мистецького заходу відповідає навчальним робочим програмам із дисциплін
«Акомпанемент», «Обов’язкове фортепіано», «Додатковий музичний інструмент. Фортепіано».
Містить інформацію з історії виникнення Запорізької Січі та героїчної боротьби українського народу
за незалежність Батьківщини, що відображено засобами музичного мистецтва у поліхудожньому
аспекті, сценарій заходу, слайди мультимедійного забезпечення, фотоматеріали, нотний матеріал.
Матеріали стануть у нагоді викладачам та студентам – майбутнім учителям музичного
мистецтва.