Для спеціалістів, працюючих з керамічними матеріалами, вийшла монографія "КЕРАМІЧНІ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ І ВОГНЕСТІЙКІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ ГЕЛІВ"

23 июля 2018

У харківському видавництві "В ДЕЛЕ" видана монографія "КЕРАМІЧНІ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ І ВОГНЕСТІЙКІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ ГЕЛІВ" автора Скородумової О.Б.

Харків: ФОП Панов А.М., 2017. - 104 с.

ISBN 978-617-7577-49-1

УДК 666.762

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У монографії наведене узагальнення теоретичних і експериментальних
досліджень золь-гель переходу в гібридних кремнійорганічних золях
поліфункціонального призначення, спрямоване на одержання керамічних
порошків заданої складу, дисперсності й морфології часток, композиційних
матеріалів на їхній основі, а також еластичних вогнестійких покриттів.
Вивчено взаємозв'язок колоїдно-хімічної передісторії гелевих
прекурсорів і фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей
композиційних стоматологічних матеріалів.
Наведено результати досліджень впливу колоїдно-хімічної передісторії
гібридних гелів SiO2 на формування й фізико-хімічні властивості
кремнеземистих еластичних покриттів для вогнезахисту костюмів пожежних.