Публикации за май 2019


Дмитрий Козонак

К И М

Коммуникативно-Интерактивный Метод

«Коммуникативно-Интерактивный Метод» (КИМ) это аутентичная и уникальная система, технология межчеловеческого взаимодействия, которая строится на лингвистическом, а не социальном взгляде на человека. Система состоит из набора методов, правил, инструментов и приемов, которые направлены на смещение приоритета действий другого человека от строгого выполнения его социальных функций до совершения поступков, в первую очередь, в Ваших интересах. Другими словами, это метод очень быстрой и лёгкой передачи другому человеку права принять «самостоятельное» решение, которое нужно Вам.


ВІКТОР МАНДРИКА
БАРВІНКОВА МОЯ
СТОРОНА
ПРОЗА І ПОЕЗІЯ

Ця книга - результат багаторічних роздумів, аналізу гірких і щасливих подій, прожитих людиною. Це - місток між дитинством і зрілістю, шлях багатьох років щастя і гіркоти головної трагедії в житті автора. Це - своєрідне осмислення ним буття і вічності, відображення того, що наповнює серце, душу і розум людини.

Чому цей життєпис не було створено ним раніше? - запитав я себе. Та тільки прочитавши всю книгу, зрозумів, чому автор зміг викласти в ній все тільки так і саме тепер.

ГЕРОЇ
СІВЕРСЬКОГО КРАЮ
КНИГА ПАМ’ЯТІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Збірка матеріалів
обласної пошуково-дослідницької експедиції
дітей і учнівської молоді
Упорядкування Людмили Житнікової
та Миколи Шанського
Том 1
2014–2015 роки

У книзі зібрано матеріали про учасників бойових дій — уродженців Чернігівської
області, які пішли з життя у 2014–2015 роках, даючи відсіч російській агресії на
території України. Подано відомості про воїнів, полеглих безпосередньо внаслідок
бойових дій, загиблих з інших причин під час військової служби, а також учасників
бойових дій, які пішли з життя після демобілізації. Характери і долі оборонців
України розкриваються як через офіційні біографічні довідки, так і через спогади
їхніх рідних, близьких та побратимів, зібрані учасниками Чернігівської обласної
пошуково-дослідницької експедиції дітей і учнівської молоді.
Для широкого кола читачів.