Для інженерів-землевпорядників вийшов навчально-методичний посібник "ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ ВИШУКУВАННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ"

23 июля 2018

У харківському видавництві "В ДЕЛЕ" видано навчально-методичний посібник "ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ ВИШУКУВАННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ" автора Казаченко Л.М.

Харків: ФОП Панов А. М., 2018. – 156 с.

ISBN 978-617-7541-62-1

УДК 528.4

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.comВ навчально-методичному посібнику викладена методика виконання розрахункових робіт і курсових робіт з дисципліни «Землевпорядні вишукування і проектування». Начально-методичний посібник дозволяє студентам виконувати землевпорядні вишукування – вираховувати площі контурів, вкладати експлікації, будувати креслення, картограми, плани в масштабах 1:10 000, 1:5000 і більш крупних масштабах. Виконувати зем-левпорядні розрахунки – навантаження, коефіцієнти, ступінь еродова-ності земель, ступінь екологічного навантаження, грошову оцінку земель, складати оцінку території сільської ради. Складені планово-картогра-фічні матеріали є основою для курсового проектування.

Призначено для студентів спеціальностей 193 «Геодезія та земле-устрій» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 6.080101 Геодезія картографія та землеустрій.