Елена 9 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчальний посібник "Маркетинг" авторів-

викладачів iз ХНУБА: Л. Л. Калініченко та Є. В. Кильницька.

Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – 172 с.

ISBN 978-617-7541-24-9

УДК 65.290-2

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У навчальному посібнику в доступній формі розглянуто основні питання маркетингу: історію, загальні принципи, функції та механізми управління маркетингом, викладено зміст маркетингової товарної, цінової, комунікаційної політик та політики розподілу. Після кожного розділу наведено практичні, ситуаційні та тестові завдання, які сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу, а наведені відповіді до них — надають можливість перевірити себе. Видання призначене для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців різних сфер бізнесу, задіяних до використання маркетингових підходів у вирішенні практичних завдань.

Viktor Lavochkin 1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчально-методичний посібник "РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇХ ЗАХИСТ" автора Г.М. Гаряєва

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 152 с.

ISBN 978-617-7305-02-5

УДК 347.77/.78(075)

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У навчально-методичному посібнику розглянуто необхідний для студентів матеріал, що включає в себе теоретичний матеріал для підготовки семінарських занять, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, термінологичний словник основних понять курсу, тематику рефератів, завдання для контрольних робіт, додатки містять витяг з Цивільного кодексу України та таблиці з нормативно-правовими актами, що регулюють питання пов’язані з охороною авторського права і суміжних прав, охороною прав на об’єкти промислової власності, міжнародні конвенції, угоди та договори. Особливу увагу приделено процедурам отримання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту від правопорушень.

Viktor Lavochkin 1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано довідкове видання "НАСТАНОВА З ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ М. ЧУГУЄВА" автора Чубукіна Івана

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 106 с.

ISBN 978-617-7293-26-1

УДК 030

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

З метою підвищення ефективності роботи органів самоорганізації населення був створений цей довідник - «Настанова з діяльності органів самоорганізації населення м. Чугуєва», в якому міститься вся необхідна інформація для голів вуличних комітетів: зразки заповнення довідок, звернень, витяги із законів України, пам'ятки щодо благоустрою території, положення про конкурси серед вуличних комітетів та принципів проектної діяльності для вирішення конкретної проблеми у громаді

Viktor Lavochkin 1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано книгу "ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ З ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ" автора А.Г. Салманова

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 404 с.

ISBN 978-617-7293-09-4

УДК 616-036.22:613

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У книзі представлено наукові статті автора, присвячені епідеміології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, а також організації систем інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я різного профілю, засновані на результатах власних досліджень, наукової літератури та принципах доказової медицини. Розглядається проблеми появи та поширення у хірургічних стаціонарах резистентних до дії антимікробних препаратів мікроорганізмів – збудників гнійно-запальних захворювань.
Книга містить важливу науково-практичну інформацію і представлятиме інтерес для лікарів різних спеціальностей, госпітальних епідеміологів, спеціалістів з інфекційного контролю, бактеріологів, фармакологів, організаторів закладів охорони здоров’я, а також викладачів та студентів вищих медичних закладів І-ІV рівня акредитації.

Viktor Lavochkin 1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчальний посібник "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ від утворення антської держави до 1917 р. " автора Н.М. Салтана

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 161 с.

ISBN 978-617-7293-31-5

УДК 93/94(477)

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У пропонованому читачеві навчальному посібнику розглянуто ключові події вітчизняної історії з античних часів і до 1917 року. Його тематика відображає першу половину лекційного курсу з історії України, який викладається у Харківській державній академії фізичної культури. Для студентів вищих навчальних закладів.


Viktor Lavochkin 1 августа 2018

В Харьковском издательстве "В ДЕЛЕ" выпущен сборник поэтических произведений "Разговор с Богом" автора Валентины Охицинской.

Xарьков: ФОП Панов А.Н., 2015. -260 с.

ISBN

УДК 

По вопросам приобретения книги обращайтесь http://vlavke.com

Книга содержит в себе достаточно простые в исзложении произведения поэтессы, которые затрагивают самые глубокие струны души, отвечая на извечные вопросы веры, любви и доверия к Богу


Viktor Lavochkin 1 августа 2018

В Харьковском издательстве "В ДЕЛЕ" вышла книга "ВОСКРЕСИ МЕНЯ В СЕРДЦЕ СВОЕМ" автора В.А. Бурика

Xарьков: ФОП Панов А.Н., 2015. -356 с.

ISBN 978-617-7293-05-6

УДК 929

По вопросам приобретения книги обращайтесь http://vlavke.com

Книга посвящена участникам Великой Отечественной войны, которые работали на Чугуевском заводе топливной аппаратуры. Для широкого круга читатлей.

Viktor Lavochkin 31 июля 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видана монографія "НАРИСИ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРИКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ НАУК В УКРАЇНІ" автора О. Є. Тверитникова

Харків: ФОП Мезіна В.В., 2015.– 272 c.

ISBN 978-617-7293-13-1

УДК 621.3

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

Монографія присвячена дослідженню розвитку прикладних технічних наук в Україні в першій половині ХХ ст. Висвітлено внесок та уточнено історичні факти діяльності окремих фахівців, які працювали в Харківському технологічному та політехнічному інститутах. Розраховано на викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією науки і техніки.

Viktor Lavochkin 31 июля 2018

В Харьковском издательстве "В ДЕЛЕ" вышла монография "СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" авторов А.Г. Салманова и О.М. Вернера

Xарьков: ФОП Панов А.Н., 2015. -412 с.

ISBN 978-617-7293-10-0

УДК 617-089-036.5

По вопросам приобретения книги обращайтесь http://vlavke.com

Книга является результатом анализа данных научной литературы, международных стандартов, действующей нормативной базы и законодательства Европейского Союза и собственных исследований авторов в области стерилизации изделий медицинского назначения. В книге описаны новые технологии и стандарты, а также рекомендации, направленные на улучшение качества стерилизации, которые основаны на принципах доказательной медицины, эффективность и безопасность которых подтверждена многочисленными исследованиями. В книге изложены ключевые принципы и подходы, а также показаны пути решения задач, связанных с внедрением в систему здравоохранения международных стандартов (ISO, EN) и высоких технологий по стерилизации. Книга содержит важную научно-практическую информацию и предназначена для лиц, которые принимают участие в процессе стерилизации изделий медицинского назначения, техников-операторов и других работников стерилизационных отделений больниц, специалистов инфекционного контроля, госпитальных эпидемиологов, дезинфекционистов, а также преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней

Viktor Lavochkin 31 июля 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано збірку "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИКИ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ" автора Сокола Є.І.

Харків: ТОВ "В справі", 2015. – 211 с.

ISBN 978-617-7305-01-8

УДК 681.5

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У збірнику представлено теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, студентами, аспірантами, науковими співробітниками різних організацій та підприємств.