Viktor Lavochkin 1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчально-методичний посібник "РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇХ ЗАХИСТ" автора Г.М. Гаряєва

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 152 с.

ISBN 978-617-7305-02-5

УДК 347.77/.78(075)

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У навчально-методичному посібнику розглянуто необхідний для студентів матеріал, що включає в себе теоретичний матеріал для підготовки семінарських занять, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, термінологичний словник основних понять курсу, тематику рефератів, завдання для контрольних робіт, додатки містять витяг з Цивільного кодексу України та таблиці з нормативно-правовими актами, що регулюють питання пов’язані з охороною авторського права і суміжних прав, охороною прав на об’єкти промислової власності, міжнародні конвенції, угоди та договори. Особливу увагу приделено процедурам отримання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту від правопорушень.

Viktor Lavochkin 1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано довідкове видання "НАСТАНОВА З ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ М. ЧУГУЄВА" автора Чубукіна Івана

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 106 с.

ISBN 978-617-7293-26-1

УДК 030

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

З метою підвищення ефективності роботи органів самоорганізації населення був створений цей довідник - «Настанова з діяльності органів самоорганізації населення м. Чугуєва», в якому міститься вся необхідна інформація для голів вуличних комітетів: зразки заповнення довідок, звернень, витяги із законів України, пам'ятки щодо благоустрою території, положення про конкурси серед вуличних комітетів та принципів проектної діяльності для вирішення конкретної проблеми у громаді

Viktor Lavochkin 1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано книгу "ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ З ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ" автора А.Г. Салманова

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 404 с.

ISBN 978-617-7293-09-4

УДК 616-036.22:613

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У книзі представлено наукові статті автора, присвячені епідеміології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, а також організації систем інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я різного профілю, засновані на результатах власних досліджень, наукової літератури та принципах доказової медицини. Розглядається проблеми появи та поширення у хірургічних стаціонарах резистентних до дії антимікробних препаратів мікроорганізмів – збудників гнійно-запальних захворювань.
Книга містить важливу науково-практичну інформацію і представлятиме інтерес для лікарів різних спеціальностей, госпітальних епідеміологів, спеціалістів з інфекційного контролю, бактеріологів, фармакологів, організаторів закладів охорони здоров’я, а також викладачів та студентів вищих медичних закладів І-ІV рівня акредитації.

Viktor Lavochkin 1 августа 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано навчальний посібник "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ від утворення антської держави до 1917 р. " автора Н.М. Салтана

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 161 с.

ISBN 978-617-7293-31-5

УДК 93/94(477)

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У пропонованому читачеві навчальному посібнику розглянуто ключові події вітчизняної історії з античних часів і до 1917 року. Його тематика відображає першу половину лекційного курсу з історії України, який викладається у Харківській державній академії фізичної культури. Для студентів вищих навчальних закладів.


Viktor Lavochkin 1 августа 2018

В Харьковском издательстве "В ДЕЛЕ" выпущен сборник поэтических произведений "Разговор с Богом" автора Валентины Охицинской.

Xарьков: ФОП Панов А.Н., 2015. -260 с.

ISBN

УДК 

По вопросам приобретения книги обращайтесь http://vlavke.com

Книга содержит в себе достаточно простые в исзложении произведения поэтессы, которые затрагивают самые глубокие струны души, отвечая на извечные вопросы веры, любви и доверия к Богу


Viktor Lavochkin 1 августа 2018

В Харьковском издательстве "В ДЕЛЕ" вышла книга "ВОСКРЕСИ МЕНЯ В СЕРДЦЕ СВОЕМ" автора В.А. Бурика

Xарьков: ФОП Панов А.Н., 2015. -356 с.

ISBN 978-617-7293-05-6

УДК 929

По вопросам приобретения книги обращайтесь http://vlavke.com

Книга посвящена участникам Великой Отечественной войны, которые работали на Чугуевском заводе топливной аппаратуры. Для широкого круга читатлей.

Viktor Lavochkin 31 июля 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видана монографія "НАРИСИ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРИКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ НАУК В УКРАЇНІ" автора О. Є. Тверитникова

Харків: ФОП Мезіна В.В., 2015.– 272 c.

ISBN 978-617-7293-13-1

УДК 621.3

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

Монографія присвячена дослідженню розвитку прикладних технічних наук в Україні в першій половині ХХ ст. Висвітлено внесок та уточнено історичні факти діяльності окремих фахівців, які працювали в Харківському технологічному та політехнічному інститутах. Розраховано на викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією науки і техніки.

Viktor Lavochkin 31 июля 2018

В Харьковском издательстве "В ДЕЛЕ" вышла монография "СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" авторов А.Г. Салманова и О.М. Вернера

Xарьков: ФОП Панов А.Н., 2015. -412 с.

ISBN 978-617-7293-10-0

УДК 617-089-036.5

По вопросам приобретения книги обращайтесь http://vlavke.com

Книга является результатом анализа данных научной литературы, международных стандартов, действующей нормативной базы и законодательства Европейского Союза и собственных исследований авторов в области стерилизации изделий медицинского назначения. В книге описаны новые технологии и стандарты, а также рекомендации, направленные на улучшение качества стерилизации, которые основаны на принципах доказательной медицины, эффективность и безопасность которых подтверждена многочисленными исследованиями. В книге изложены ключевые принципы и подходы, а также показаны пути решения задач, связанных с внедрением в систему здравоохранения международных стандартов (ISO, EN) и высоких технологий по стерилизации. Книга содержит важную научно-практическую информацию и предназначена для лиц, которые принимают участие в процессе стерилизации изделий медицинского назначения, техников-операторов и других работников стерилизационных отделений больниц, специалистов инфекционного контроля, госпитальных эпидемиологов, дезинфекционистов, а также преподавателей, студентов средних и высших учебных заведений медицинского профиля I-IV уровней

Viktor Lavochkin 31 июля 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано збірку "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИКИ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ" автора Сокола Є.І.

Харків: ТОВ "В справі", 2015. – 211 с.

ISBN 978-617-7305-01-8

УДК 681.5

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

У збірнику представлено теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, студентами, аспірантами, науковими співробітниками різних організацій та підприємств.

Viktor Lavochkin 31 июля 2018

У харківському видавництві "В СПРАВІ" видано літературно-публіцистичне видання "З Барвінківщиною в серці. Ветеранські історії" автора О. Бадяна

Харків: ФОП Панов А. М., 2015. – 548 с.

ISBN 978-617-7293-16-2

УДК 929

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com

Ця книга дасть можливість читачу ближче познайомитися з маловідомими сторінками біографій, як корінних барвінківчан, так і людей, чиї долі тісно переплелися з історією нашого краю, чиїми зусиллями писалися рядки бойових і трудових звитяг Барвінківщини.

Книга складається з трьох розділів, перший з яких повністю написаний активістами ветеранського руху. До другого — «Гримучий ручай» — увійшли нариси та замальовки відомого в районі журналіста, члена Національної спілки журналістів України Олександра Куплевацького. Третій розділ «Всьому початок плуг і борозна» написаний краєзнавцем і журналістом Віктором Мандрикою.
Об’єднуючим чинником книги є любов героїв оповідок до рідної землі, їх духовна велич, що дозволила вижити всім у важкі часи історичних випробувань. У книзі на весь зріст постають наші сучасники, які залишили свій помітний слід у літопису дорогої та рідної серцю Барвінківщини.
В силу зрозумілих причин авторам не вдалося у повній мірі розповісти про всіх заслужених людей краю. Та ми щиро сподіваємося на продовження цього своєрідного літопису.
Книга розрахована, як на юних читачів, що готуються вступити в самостійне життя, так і на людей старшого покоління, які багатьох героїв нарисів та замальовок знали і знають особисто. І хоча матеріали книги написані авторами в різні часи (2008-2015 рр.), вони не втратили своєї актуальності й до сьогодні. Отож, налаштуйтеся на захоплюючу подорож у автобіографічний світ своїх земляків.