Обгрунтовані теоретичні положення та визначені підходи до формування та використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств. Охарактеризовані напрями оцінки формування та використання корпоративної соціальної відповідальності, враховуючи особливості функціонування будівельних підприємств. Виявлені особливості її реалізації, базуючись на міжнародному досвіді та нормативно-правовому забезпеченні.

Корпоративна соціальна відповідальність будівельних підприємств: визначення, оцінка та особливості реалізації: монографія.

Харків : ФОП Панов А.М., 2021. 212 с.

ISBN 978-617-7947-55-3


"...Смысл жизни чтобы раскрыть матрицу, в которой мы живем. Раскрытие этой матрицы приводит нас к пониманию, что наша жизнь вечна. И конечно же потом, на второй план уходит наши животные инстинкты, и наше биологоческое тело. И как же это интересно, что путь, по которому ты идешь вмещает в себя столько испытаний, сколько тебе необходимо для понимания этого простого состояния..."

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ или С П А С И Б О  / С . Б е р д и й Харьков : ООО «В ДЕЛЕ», 2021. 98 с. На русском яз.

ISBN 978-617-7305-61-2

СТИХИ НА ФЛЕШКЕ / Н. В. Деркач. Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2021. 306 с. На русском яз. 

ISBN 978-617-7947-53-9

Забутной В.В., Симонова Е.Н.

Мироздание способно увлекать только удивительных людей. Если ты относишь себя к этой категории, если стремишься быть в авангарде эволюционного процесса и не перестал себе задавать вопрос о собственном предназначении в этой жизни – эта книга может стать твоим добрым союзником.

Первое издание: «Инсайт», – из серии книг по космологии. Рассчитано на широкий круг читателей.

КОСМОЛОГИЯ. INSIGHT. Книга I. Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2019. 306 с. Русск.яз.

ISBN 978-617-7859-04-7

У роботі обґрунтовано сутність, специфіку, структуру, принципи, методику планування та проведення різних видів і типів музичних занять у ЗДО. Охарактеризовано особливості розвитку музичних здібностей дошкільників за віковими групами, висвітлено специфіку музичного розвитку дітей із різними особливими освітніми потребами, наведено діагностичні методики з визначення музичних здібностей дітей дошкільного віку за всіма видами музичної діяльності. Проаналізовано види перцептивної, активної та інтегративної музикотерапії і музично-рухової терапії для дітей із різними освітніми потребами. У посібнику представлено методику організації музикотерапевтичних занять у ЗДО з орієнтовним музичним матеріалом до кожного виду занять.

Музичні та музикотерапевтичні заняття у ЗДО: навч.-метод. посібник / О. В. Білостоцька, Л. Ю. Шуплецова : Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. – Харків, 2021. – 168 с.

Зошит на друкованій основі «Сонячна дитина» складений з урахуванням особливостей програмного матеріалу робочих програм «Основи інклюзивної освіти», «Педагогічна реабілітація» та «Формування комунікативної діяльності у дітей з особливими освітніми потребами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Зошит призначений для особистого використання здобувачем освіти під час вивчення дисципліни у межах аудиторних та самостійних занять, а також для тих, хто цікавиться та навчає дітей цієї категорії.

Посібник має десять розділів, які за змістом охоплюють різні аспекти англо-українського перекладу технічних текстів та термінології у різноманітних напрямках машинобудування. У кожному розділі подано автентичні матеріали, різноманітні вправи. Тематичні англо-українські та україно-англійські словники наведено наприкінці навчально-методичного посібника.

Навчальний посібник для студентів спеціальності 035 01 «Переклад» / О. В. Буйвол. Харків : ФОП Панов А.М., 2021. 118 с.

ISBN 978-617-7947-51-5

Я. В. Ковальова, кандидат філологічних наук, доцент

З. П. Молоткова, вчитель вищої категорії.

Німецькомовна поезія є достатньо своєрідною: багато віршів-верлібрів,тобто віршованих творів, що не мають рими як такої, графічність, оскільки саме німецькомовні автори зробили її характерною для поезій, відсутність великих літер, знаків пунктуації та поділу на речення.

Збірка перекладів німецькомовних поезій «Словошалик» виходить у межах спільного проєкту Почесного Консульства Австрійської Республіки у місті Дніпро та відділу документів іноземними мовами Дніпровської Центральної міської бібліотеки.

Збірка складається з перекладів українських творів німецькою мовою, перекладів власне німецькомовних творів та творів, що були написані українськими авторами німецькою мовою і перекладені ними самими. Це здебільшого аматорська поезія і більшість цих поезій публікуються вперше.

Словошалик : збірка перекладів німецькомовних поезій / гол. ред. М. Чурков; укл. О. Степанюк. Харків : ТОВ "В СПРАВІ", 2021. 118 с., іл. Нім., укр. і рос. мовами.

ISBN 978-617-7305-56-8

Жанна 16 мая 2021

Новое издание

Владимир Забутной, Елена Симонова

«КОСМОЛОГИЯ. П.О.И.С.К.».  Книга II.

Книга продолжает тему духовной эволюции человека, затронутую в части I. В ней описываются основные законы, приводящие искателя на духовный путь. Говорится о методах правильного решения земных, тонких и духовных проблем, стоящих перед современным человеком, который пытается идти по восходящей тропе эволюции.

«Если ты бежишь к свободе, то тем самым только утверждаешься в своём рабстве. Человек может быть свободным только сейчас. Ни вчера, ни завтра, ни при особых условиях невозможно быть свободным. Ты или уже свободен, или – никогда… Жить в таком статусе сложно. Но тот, кто хоть раз пробовал осуществить этот принцип на практике – уже иначе не может…»

Второе издание: «П.О.И.С.К.», – из серии

книг по космологии. 

Книга рассчитана на широкий круг читателя.

Жанна 23 апреля 2021

Яков Скульський

«Ладіслав Тракал. Художник і педагог»

Монографія Якова Скульського «Ладіслав Тракал. Художник і педагог».

Видання присвячене життю і творчості видатного художника і педагога, Ладислава

Йосиповича Тракай (1873-1951). Його можна вважати культовою фігурою в контексті

культурно-мистецького життя України і Чехії, проте до останнього часу

відомості про його життя і творчості як харківського, так і празького періодів були

вкрай нечисленні. У монографії вперше представлений місткий документальний,

архівний, художньо-біографічний матеріал, зібраний автором. У науковий

побут введений новий краєзнавчий фактаж, проведено образно-стилістичний аналіз

творчої спадщини художника.

Видання призначене для фахівців в області культури і мистецтва, а також для

кола читачів, зацікавленого в інформації, що стосується культурно мистецькому житті

України і Чехії, останній третині XIX - першої третини. ХХ ст.