gala.vdele 8 мая 2018

У харківському видавництві "В ДЕЛЕ" видано навчальний посібник "Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів".
П.М. Андренко, А.Ю. Лебедєв, О.В.Дмитрієнко, М.С. Свинаренко ; під ред. проф. П.М. Андренка.
Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – 520 с.
ISBN 978-617-7541-61-4

Посібник "Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів"

Описано методи прикладної теорії надійності систем гідро- і пневмоприводів та основи їх технічного діагностування. Розглянуто фізичні та аналітичні моделі відмов,методи розрахунку і прогнозування показників надійності та їх зв’язок з економічною ефективністю. Наведено методику прогнозування зміни технічного стану систем гідро- і пневмоприводів в процесі експлуатації. Висвітлено організацію технічного обслуговування та експлуатації. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації контролю їх технічного стану, регенерації і фільтрації робочих рідин, зменшення шуму та вібрації.
Для студентів напряму «Прикладна механіка», а також може бути корисним для аспірантів та інженерно-технічного персоналу.
Іл. 126. Табл. 70. Бібліогр. 51 назв.

Видавничий дім "В Справі" спеціалізується на виданні наукової та художньої літератури малими тиражами. Якщо вас цікавить видання книги або отримання ISBN - ви можете дізнатися вартість виготовлення книги за допомогою нашого Онлайн-калькулятора друку.

gala.vdele 8 мая 2018

У харківському видавництві "В ДЕЛЕ" видано навчальний посібник "Землевпорядні вишукування і проектування: навчально-методичний посібник для виконання розрахунково-графічних робіт та курсових проектів."

Харків: ФОП Панов А. М., 2018. – 156 с.
ISBN 978-617-7541-62-1

Посібник "Землевпорядні вишукування і проектування: навчально-методичний посібник для виконання розрахунково-графічних робіт та курсових проектів"

В навчально-методичному посібнику викладена методика виконання розрахункових робіт і курсових робіт з дисципліни «Землевпорядні вишукування і проектування». Начально-методичний посібник дозволяє студентам виконувати землевпорядні вишукування – вираховувати площі контурів, вкладати експлікації, будувати креслення, картограми, плани в масштабах 1:10 000, 1:5000 і більш крупних масштабах. Виконувати землевпорядні розрахунки – навантаження, коефіцієнти, ступінь еродованості земель, ступінь екологічного навантаження, грошову оцінку земель, складати оцінку території сільської ради. Складені планово-картографічні матеріали є основою для курсового проектування.
Призначено для студентів спеціальностей 193 «Геодезія та землеустрій» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 6.080101 Геодезія картографія та землеустрій.

Видавничий дім "В Справі" спеціалізується на виданні наукової та художньої літератури малими тиражами. Якщо вас цікавить видання книги або отримання ISBN - ви можете дізнатися вартість виготовлення книги за допомогою нашого Онлайн-калькулятора друку.

gala.vdele 8 мая 2018

У харківському видавництві "В ДЕЛЕ" виданий збірник "Іноваційні методи проектних та геодезичних робіт". Матеріали 80-ї міжнародної студентської наукової конференції (квітень 2018 р.)/ ХНАДУ. – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – 64 с.                                   
ISBN 978-617-7541-60-7

Збірник "Іноваційні методи проектних та геодезичних робіт"

Збірник містить матеріали 80-ї міжнародної студентської наукової конференції «Іноваційні методи проектиних та геодезичних робіт», що відбулась у квітні 2018 в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на базі кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою

Видавничий дім "В Справі" спеціалізується на виданні наукової та художньої літератури малими тиражами. Якщо вас цікавить видання книги або отримання ISBN - ви можете дізнатися вартість виготовлення книги за допомогою нашого Онлайн-калькулятора друку.

gala.vdele 5 мая 2018

У харківському видавництві "В ДЕЛЕ" видана монографія Попова А.С. Розвиток консолідації земель сільськогосподарського призначення: світовий досвід та українські перспективи

Харків. нац. аграр. ун-т. Харків:
ФОП Панов А.М., 2018. 382 с.
ISBN 978-617-7541-64-5

Монографія Попова А.С. Розвиток консолідації земель сільськогосподарського призначення: світовий досвід та українські перспективи

Висвітлено теоретико-методичні та практичні аспекти розвитку консолідації земель сільськогосподарського призначення з огляду на досвідрізних країн світу і перспективи її запровадження в Україні. Приділено увагу
питанням оцінювання рівня фрагментації земель та ефективності проведення консолідації земель. Розроблено концептуальні основи порядку проведенняконсолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні та
механізму перерозподілу земель як ключового процесу її здійснення.
Досліджено і запропоновано напрями формування системи інститутів консолідації земель, стратегії та парадигму її розвитку.
Для фахівців у галузі економіки природокористування, землеустрою та земельного права, працівників головних управлінь і територіальних органів Держгеокадастру України та науково-дослідних і проектних інститутів
землеустрою, учених, викладачів, студентів.

Видавничий дім "В Справі" спеціалізується на виданні наукової та художньої літератури малими тиражами. Якщо вас цікавить видання книги або отримання ISBN - ви можете дізнатися вартість виготовлення книги за допомогою нашого Онлайн-калькулятора друку.

gala.vdele 5 мая 2018

В харьковском издательстве "В ДЕЛЕ" издано учебное пособие В.Г. Солодова "Применение пакета прикладных программ ANSYS в расчетах элементов гидравлических машин"

Харьков - НТУ ХПИ, 2018. - 195с.

ISBN 978-617-7541-63-8

Учебное пособие В.Г. Солодов. Применение пакета прикладных программ ANSYS в расчетах элементов гидравлических машин

Пособие посвящено описанию применения программного обеспечения ANSYS для расчетов течений в элементах гидравлических машин и предназначено для студентов и магистров отрасли знаний «Механічна інженерія».

Издательский дом "В Деле" специализируется на издании научной и художественной литературы малыми тиражами. Если вас интересует издание книги или получение ISBN - вы можете узнать стоимость изготовления книги с помощью нашего Онлайн-калькулятора печати.

gala.vdele 5 мая 2018

У харківському видавництві "В ДЕЛЕ" видано навчальний посібник Гелеверя Є.М. "Бюджетна система : Навчальний посібник".

X.: ХНУБА, 2018. – 236 с

ISBN 978-617-7541-57-7

Замовляйте книгу тут: http://vlavke.com/

Навчальний посібник Гелеверя Є.М. Бюджетна система

У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії, методології та практики формування й використання бюджетів усіх рівнів в Україні. Розглянуто особливості побудови й функціонування бюджетної системи України в умовах децентралізації. Проаналізовано процеси формування дохідної та видаткової частин Державного бюджету України та систему міжбюджетних відносин.

Навчальний посібник підготовлено з орієнтиром на діюче бюджетне законодавство та сучасні тенденції і тренди соціально-економічного розвитку України, а також процес фінансової децентралізації.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти України, аспірантів, викладачів.

Видавничий дім "В Справі" спеціалізується на виданні наукової та художньої літератури малими тиражами. Якщо вас цікавить видання книги або отримання ISBN - ви можете дізнатися вартість виготовлення книги за допомогою нашого Онлайн-калькулятора друку.

Елена 20 апреля 2018

У харківському видавництві "В ДЕЛЕ" видано навчальний посібник "Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти".

Автори: Романовський О. Г., Гура Т. В., Резнік С. М., Панфілов Ю. І, Черкашин А. І., Костиря І. В., Бондаренко В. В., за заг. ред. О. Г. Романовського.

Харків: НТУ»ХПІ», 2018. – 195

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти

У навчальному посібнику представлені як теоретичні засади, так і практичні рекомендації щодо формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти, цікавість представляють умови формування лідерської позиції майбутніх інженерів та аналіз особливостей становлення лідерської позиції студентів у закладах вищої освіти технічного профілю під час аудиторної та позааудиторної діяльності.
Призначено для бакалаврів, магістрів та викладачів закладів вищої технічної освіти, що цікавляться проблемами лідерства.
Іл. 3. Табл. 3. Бібліогр.: 173 назв.

ISBN 978-617-7541-55-3

Видавничий дім "В Справі" спеціалізується на виданні наукової та художньої літератури малими тиражами. Якщо вас цікавить видання книги або отримання ISBN - ви можете дізнатися вартість виготовлення книги за допомогою нашого Онлайн-калькулятора друку.